בוגדן קולונטאי רואה חשבון CPA Israel
עם לב גדול לעסקים קטנים!
kolontayb@gmail.com
השאר פרטיך ונחזור אליך

פרופיל המשרד

 למשרדנו ניסיון מקצועי רב, בכל תחומי פעילות העסק. לקוחות במשרדינו מקבלים טיפול אישי ומקצועי תוך התחשבות בפעילותו העסקית של הלקוח. למשרדינו מטרה מרכזית לסייע ללקוחותינו בכל הפעילויות עסקיות.


IMG_81956

תחומי פעילות

 

 משרדנו מתמחה בתחומים הבאים:

 • הנהלת חשבונות כפולה וחד-צידית לעצמאים, עוסקים פטורים, שותפויות וחברות
 •  דוחות שנתיים לעצמאים, עוסקים פטורים, שותפויות
 • ביקורת ועריכת דוחות כספיים שנתיים לחברות
 • פתיחת תיקים ברשויות המס לעצמאים, עוסקים פטורים, שותפויות וחברות
 • ייצוג מול המוסדות מס לרבות מס הכנסה, מע"מ, ביטוח לאומי
 • חשבות שכר
 • הצהרת הון לעצמאים ושכירים
 • החזרי מס לשכירים (בדיקת זכאות חינמי, משלמים רק אם מקבלים החזר בפועל)
 • יעוץ ותכנון במס

 

 

 

הנהלת חשבונות

 

הנהלת החשבונות בעסק הינו כלי חובה מכוח חוקים שונים לרבות חוק החברות וחוקי מס הכנסה. פקודת מס הכנסה קובעת כי כל עסק חייב לנהל את חשבונותיו בהתאם להוראות ניהול פנקסי חשבונו .

 

הנהלת החשבונות מהווה מבנה מרכזי של העסק, עליו מסתמכים בכל החישובים ולכן הנהלת חשבונות מקצועית היא הבסיס לדוחות כספיים נאותים וחוות דעת בלתי מסוייגת.

 

פעולות עיקריות שנבצע לעסקך:

 •  תיוק ושמירת מסמכים שוטפים
 •  רישום פקודות יומן  
 • דיווח שוטף למע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי
 • הפקת דוח רווח והפסד חודשיים וניתוחם לצורך בדיקת חסכון במס
 • התאמות בנקים וכרטסי אשראי
 • התאמות יתרות של לקוחות, ספקים, חייבים וזכאים שונים

ביקורת ועריכת דוחות כספיים לחברות, עצמאים ועסקים פטורים.

 

שירותים אלו כוללים ביקורת ועריכת דוחות כספיים לחברות, עצמאים, עוסקים פטורים ושותפויות.  אנשי מקצוע מבקרים ועורכים מאזנים, דוחות רווח והפסד, דוחות על השינויים בהון העצמי, דוחות תזרימי מזומנים לחברות, תוך שמירה על רמה מקצועית גבוהה.  

 משרדינו מכין דוחות שנתיים לעצמאים, תוך בדיקת כל האפציות לחסכון האופטימלי בתשלומי המיסים.

למשרדינו ניסיון רב בביצוע החזרי מס בתחומים רבים, ידע המקצועי והמעשי כיצד להכין דוחות שנתיים לעצמאים, כיצד לתת הסברים וביאורים על פעילות העסק העצמאי.

משרדינו נותן שירותי הנהלת חשבונות וחשבות שכר באופן שוטף, לכן קיימת התאמה מלאה ויעילה בין הנהלת חשבונות לדוחות שנתיים.

 

 

שירותים נוספים

 

החזרי מס לשכירים

 • בדיקה מקצועית להחזר מס חינם
 • משלמים רק במידה וזכאים להחזר מס בפועל
 • חסכון בזמן
 • שירות אישי ומהיר בכל הארץ
 • החזר מס מקסימלי האופטימלי האפשרי לשכיר

 

הצהרת הון

הצהרת הון היא דיווח של תושב ישראל לרשות המסים על נכסים הנמצאים בבעלותו בתאריך מסוים, בדרך כלל לתאריך 31 לדצמבר של שנה מסוימת. הצהרת הון יש למלא רק לפי דרישה מפורשת של רשות המסים, ובדרך כלל נדרשים להגישה מי שחייבים בהגשת דו"ח שנתי על הכנסות, כלומר עצמאים ובעלי שליטה בחברות ושכירים שחייבים להגיש דוחות שנתיים על פי דין. לאחר הגשת הצהרת הון ראשונה, יידרש הנישום להגיש אחת לכל כמה שנים הצהרת הון נוספת. רשות המסים נוהגת לדרוש הצהרת הון בכל מקרה של חשד להעלמת הכנסות. משרדינו בעל נסיון רב בתחום עריכה והגשה הצהרת הון, העובדים מקצועיים במשרדינו בעלי נסיון רב בעריכת וניתוח הצהרות הון.